Skorsteinsadaptere

Skorsteinsadapter

SM-NOVA® og NOVA® -SM ADAPTER

Skorsteinsadapter for rehabilitering av SMW/SM250/QC.

Adapteret gjør det mulig at eksisterende SM-skorstein kan ombygges eller rehabiliteres med ny NOVA®.

NOVA® - SM Adapter NOVA® hunnkobling og SM hannkobling for å koble fra NOVA® til SM i røykgassretningen.

SM - NOVA® Adapter SM hunnkobling og NOVA® hannkobling for å koble fra SM til NOVA® i røykgassretningen.

NOVA® Multifunksjonelt røykgassystem NOVA® erstatter skorsteinene SMW/SM250.SFL NOVA® er designet for å møte kravene til alle moderne ildsteder. Basert på designet av SMW & SM250, er NOVA egnet for alle typer brensel.

Spar deler og arbeidstid

På 80-tallet kjøpte Jøtul Selkirk stålskorstein, og markedsførte den som Jøtul skorsteinen - som det ble solgt store mengder av i Norge. Mange av disse gamle skorsteinene trenger ekstra deler, eller må restaureres. Ved hjelp av våre skorsteinsadaptere, kan vi hjelpe med å tilpasse det gamle systemet til det nye Nova systemet til SFL. Det vil si at de delene som fortsatt er brukbare – beholdes, og brukes på nytt. Slik sparer du både deler og arbeidstid. For oss er det viktig å komme frem til de beste løsningene for kundene våre, og har den erfaring og kompetansen som trengs for å få ildstedet til å fungere best mulig – og mest miljøvennlig. Produktene er laget av syrefast rustfritt stål, og systemene monteres enkelt og raskt.

Skorstein for alle behov

SFL, tidligere kjent som Selkirk Manufacturing, har produsert skorsteinsprodukter i Storbritannia i over 40 år og har suksess i deler av Norden, Europa, og Asia. Skorsteinssystemene til SFL Chimneys dekker hele spekteret fra boliger, næringsbygg og industri og til rehabilitering. Vi kan tilby et stort produktutvalg og gode løsninger for rask montering av skorsteinen. Sammen med ingeniører i England kan vi også skreddersy eksosanlegg for diesel- og gassmotorer, aggregater og offshoreinstallasjoner. SFLs skorsteinsprodukter et testet til det ytterste ved testanlegget i England. Vi har 30 års erfaring på det norske varmemarkedet og kan sikre kompetansen du trenger for å få ildstedet og skorsteinen til å fungere sammen på beste og mest miljøriktige måte.