SUPRA

Enkeltvegget multifunksjonelt skorsteinssystem for rehabilitering

Spesifikasjoner

Egnet for kondenserende utstyr for gass, kondenserende utstyr for olje og skorsteinsrehabilitering. 

Egenskaper:
0,5mm 316L s/stål ø80-350mm
1mm 316L s/stål ø400-600mm
Fabrikkmontert pakning (ø80-350mm)

Diameter: 80mm - 600mm
Konstruksjon: Enkeltvegget
Materiale: Rustfritt stål 316L

Røykgasstemperatur: T200

Trykk: 200Pa (P1) med pakning  40Pa (N1) uten pakning

Arbeidsområde: Overtrykk (kondens)

Godkjenninger: 
ø80-350:       

EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50050 O(300)
EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50050 O

ø400-600mm:  

EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50100 O(300)
EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50100 O

Plassering: Innendørs og utendørs

Rehabilitering av skorstein

Kvaliteten på skorsteinen påvirkes av både vær og fyring, og skorsteinsrehabilitering kan derfor være nødvendig for å sikre at skorsteinen til enhver tid er brannsikker og har optimal trekk. Skorsteinsrehabilitering er billigere enn å montere en ny skorstein, og vi kan tilby et system som er enkelt å montere og som sikrer skorsteinens funksjon. Rehabilitering av skorstein kan videre øke verdien på bygningen, samtidig som det også kan bidra til mer miljøvennlig fyring. Skorsteinsfeil kan i tillegg til å være brannfarlig og gi dårlig fyringsøkonomi, også bidra til mer forurensing.

Skorstein for alle behov

SFL, tidligere kjent som Selkirk Manufacturing, har produsert skorsteinsprodukter i Storbritannia i over 40 år og har suksess i deler av Norden, Europa, og Asia. Skorsteinssystemene til SFL Chimneys dekker hele spekteret fra boliger, næringsbygg og industri og til rehabilitering. Vi kan tilby et stort produktutvalg og gode løsninger for rask montering av skorsteinen. Sammen med ingeniører i England kan vi også skreddersy eksosanlegg for diesel- og gassmotorer, aggregater og offshoreinstallasjoner. SFLs skorsteinsprodukter et testet til det ytterste ved testanlegget i England. Vi har 30 års erfaring på det norske varmemarkedet og kan sikre kompetansen du trenger for å få ildstedet og skorsteinen til å fungere sammen på beste og mest miljøriktige måte.