Temperaturregulerte ventiler

Frese CirCon DN15 - DN20 

Termostatisk bruksvannsventil i rustfritt stål

Frese CirCon er en reguleringsventil i rustfritt stål AISI 316 til varmt bruksvannsanlegg med sirkulasjon. 

Ventilen regulerer automatisk temperaturen på det sirkulerte vannet og sikrer en termisk balanse i hele det varme bruksvannsanlegget. 

Datablad 

 

Frese TemCon DN15 - DN20 med bypass

Termostatisk bruksvannsventil i rustfritt stål

Frese TemCon er en reguleringsventil i rustfritt stål AISI 316 til varmt bruksvannsanlegg med sirkulasjon.

Ventilen kontrollerer automatisk temperaturen på sirkulasjonsvannet. Ventilen kan utstyres med aktuator for bruk ved gjennomspyling av anlegg. 

Datablad