Sanitærprodukter

Sikkerhetsaggregat

Frese sikkerhetsaggregat monteres i forbindelse med varmtvannsbredere. 

Sikkerhetsaggregatet har en avsperringsfunksjon, sikkerhetsventil, innebygget kontraventil med inspeksjonsskrue og avløp for tømming av beholderen.

Datablad 

Sikkerhetsventiler

Sikkerhetsventiler sikrer varmtvannsbredere og varmesystemet for overtrykk. 

Benyttes på varmtvannsbredere og varmeanlegg.

Datablad 

Frese stengeventil 

Frese stengeventiler brukes i tappevannssystemer og varme- og kjøleanlegg. 

Stengeventilen har innebygd kontraventil.  

 

 

Frese gårdpostehane

Udendørs frostsikker tappekran

Frese gårdpostehane er en utendørs tappekran som kan monteres i yttervegger med veggtykkelse fra 300 mm til 500 mm. 

Kombineret model til både kronegrep eller nøkkel.

Datablad 

Radiatortilbehør og stengeventiler

Ministengeventiler benyttes til påfylling og avtapping av vann i bruksvannssystemer og kjøle- og varmeanlegg. 

Unioner og kuplinger

Frese har et godt utvalg av unioner og kompresjonsdeler i ulike dimensjoner som tåler en temperatur på inntil 120˚C

Rørsamlere anvendes til samling af stålrør med eller uden gevind. Er velegnet til reparationskobling for gevindrør. Tåler max. 120˚C.

 

Universaltuter

Frese universaltuter kan fås som S-tut, J-tut, B-tut og U-tut, i flere ulike lengder. Frese universaltuter kan skrus fast på blandebatteriet og dreies uten fettsmurt o-ring.

Datablad