Differansetrykkregulering

Frese PV Compact DN15 - DN50

Differansetrykkregulator

Spar pumpeenergi med Frese PV Compact, som gir deg markedets laveste trykktap p.g.a. den høye KV-verdien. 

Frese PV Compact sikrer en problemfri justering av systemet sammen med f.eks. termostatiske radiatorventiler med forinnstilling.

Datablad 

Brosjyre 

 

Frese PV Compact DN50 - DN150

Differansetrykkregulator

Ventilen er en dynamisk differansetrykkregulator som sikrer differenstrykket over en enkelt ventil eller et rørstrekk.

PV Compact skal monteres på returledningen og kan brukes i både varme- og kjøleanlegg. 

Datablad 

Brosjyre 

 

Frese PV-SIGMA Compact DN15 - DN50

Dynamisk trykk- og mengderegulering

Frese PV-SIGMA Compact er et dynamisk ventilsystem som er designet til å regulere mengde- og differansetrykk. 

Frese PV-SIGMA Compact ventilsystem kan installeres i både varme- og kjølesystemer.

Datablad